หากกล่าวถึงเรื่องการสงบจิตสงบใจแล้ว คงมีไม่น้อยที่หันมาจากฝั่งโลกและมุ่งสู่ธรรมะ โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างคติประจำใจในการใช้ ธรรมมะเพื่อจรรโลงจิตใจ และเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นไปในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั่นเองครับ

การเริ่มต้นธรรมมะโดย ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี

หากเล่าถึงการดำเนินชีวิตโดยธรรมะแล้วนั้น การจะเริ่มต้นอย่างดีนั้นต้องเริ่มจากการสงบจิต และสงบใจ และการสร้างชีวิตในแบบที่ควรจะเป็น หากจะกล่างแบบเข้าใจง่ายๆก็คือการปลงใจนั่นเอง โดยการเริ่มต้นอาจจะต้องทำจิตใจให้เป็นสุขก่อน และดับทุกข์ภายในใจ

การ้างทำใจให้สงบจิตและสงบใจ

  • เริ่มต้นจากการทำสมาธิให้ดี และสร้างพื้นฐานจิตใจให้แข็งแกร่ง
  • ลองสวดมนต์ก่อนนอน และทำจิตใจให้สงบ
  • ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต และสร้างเสริมสิ่งใหม่ๆให้กับความคิด
  • พยายามพาตัวเองไปที่ดีๆและสิ่งดีๆก็จะตามมา

เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสร้างเสริมจิตใจในการฟังธรรมได้อย่างดี และยังสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆในชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *