ธรรมะสอนใจ ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี


เสียงอ่านพระธรรมเทศ นาณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ธรรมะปล่อยวาง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ให้เสียงโดย ธรรมสภา มาใหม่แล้ว กับธรรมสอนใจ ธรรมะปล่อยวาง ของ ท่าน ว.วชิรเมธี ไม่ยึดติด จิตเราจะได้ปล่อยวาง จัดการความคิดตัวเองซะใหม่ ทำไมเราต้องไปใส่ใจณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ไปยึดติดสิ่งต่างๆ แค่เราปล่อยวาง ธรรมะชุดนี้จะสามารถสอนใจให้ได้มาก

ธรรมะสอนใจ ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี

ยอมรับความจริง แล้วปล่อยวางบรรยายโดยธรรมะธาดา การปล่อยวาง ธรรมะปล่อยวาง พระองค์ตรัสว่า อะไรเป็นบาป อันนั้นท่านให้อาย อะไรที่ไม่เป็นบาปจะอายทำไม ใครอายก็โง่เท่านั้น ภาวนายังไม่เป็นเลย ถ้าอายอย่างนั้น เราจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะมีปัญญา ถ้าไปอยู่คนเดียว ไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้ มันก็สบายแต่เราจะไม่รู้เรื่อง สบายอย่างนี้ มันไม่มีปัญญา ถ้าถูกอารมณ์แล้ว ปัญญามันไม่มี ก็เป็นทุกข์อย่างนั้น

แชร์คลิป ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี

กด”แชร์คลิป”…เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรัก อย่าลืมกดติดตาม (และกดกระดิ่ง) เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ (ลงคลิปทุกวัน) “ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต อยู่ก็มีชัย ไปก็มีโชค โดยถ้วนหน้าทุกท่านทุกคน เทอญ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *